نویسنده = احمد شهدادی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین ادراک حرکت در فیلم با بهره‌گیری از نظریة ادراک ابن سینا

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 133-158

جواد امین خندقی؛ نصرالله حکمت؛ احمد شهدادی


3. وحدت ظلّی نفس و دلالت‌های آن در حوزة هنر

دوره 1393، شماره دوم، تابستان 1393، صفحه 21-41

احمد شهدادی