نویسنده = سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)
تعداد مقالات: 5
1. شبکه مفهومی زینت در سنت روایی شیعه

دوره 1396، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 5-46

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


2. جایگاه رمز در اندیشه سهروردی بر اساس کتاب «حکمة الاشراق»

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 83-106

علی محمدپور؛ ابوالقاسم حسینی ژرفا


4. حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، تابستان 1395، صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


5. واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، بهار 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)