نویسنده = عبدالله محمدی پارسا
بررسی جایگاه تاریخی و عرفانی امام علی (علیه‌السلام) در هنر خوشنویسی اسلامی

دوره 1396، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 73-108

عبدالله محمدی پارسا


جایگاه حروف نزد عرفا و تأثیر آن بر هنر خوشنویسی اسلامی

دوره 1396، شماره 8، مهر 1397، صفحه 53-83

عبدالله محمدی پارسا؛ حسن بلخاری قهی