کلیدواژه‌ها = رویکرد نمادین
تعداد مقالات: 1
1. واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، بهار 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)