کلیدواژه‌ها = فقه مضاف
تعداد مقالات: 2
1. ذاتی و عرضی در احکام هنر بحثی روش‌شناختی

دوره 1395، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 5-28

سید مصطفی محقق داماد محقق داماد؛ هادی جهانگشای اباجلو


2. تحلیل جیگاه عرف در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی فقه هنر

دوره 1395، شماره چهارم، بهار 1395، صفحه 101-126

محمد عشایری منفرد