کلیدواژه‌ها = هنر مقدس
مطالعه تطبیقی شمایل حضرت مریم (س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


مطالعۀ تطبیقی شمایل حضرت مریم(س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


نظریه هنر فاضله در مقایسه ای با نظریات سنت گرایی و تاریخی نگری

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 5-22

نادیا مفتونی؛ مائده رحمانی؛ محمود نوری