کلیدواژه‌ها = ابن‏سینا
تعداد مقالات: 1
1. اسطوره یاد و فراموشی در داستان‌های رمزی و تمثیلی ایرانی

دوره 1392، شماره اول، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-50

مریم حسینی