کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 6
1. تبیین نسبت تخیل هنری با سمبولیسم دینی در دیدگاه کالریج

دوره 1397، شماره 12، زمستان 1398، صفحه 95-116

مهدی داوود آبادی


3. حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


5. واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


6. واقع‌ نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)