کلیدواژه‌ها = وقف
تعداد مقالات: 2
1. معنویت و حکمت در معماری سبک چهار باغ در دوران صفوی

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

زهرا مقدادی


2. معنویت و حکمت در معماری سبک چهارباغ در دوران صفوی

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-31

زهرا مقدادی