کلیدواژه‌ها = روایت
تعداد مقالات: 2
1. تمهیدات روایی، فرآیندهای استحاله (تبدیل) و درونی‌سازی در منظومه‌های عرفانی عطار

دوره 1392، شماره اول، پاییز و زمستان 1392، صفحه 129-150

محسن بتلاب اکبر آبادی


2. روایت‌شناسی تمثیلی داستانی

دوره 1392، شماره اول، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

علیرضا محمدی کله سر