کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 2
1. واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


2. ساختار و ساخت‌آفرینی تمثیل در مثنوی معنوی

دوره 1392، شماره اول، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-128

سینا جهان دیده کوهی