کلیدواژه‌ها = زیبایی
تعداد مقالات: 3
1. معرفت «ذوقی»سهروردی و مقایسه آن با «ذوق» نزد کانت

دوره 1396، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 109-130

محمد علی بهشتی


2. جستاری در آفات زینت‌ها (با تأکید بر زینت‌های محسوس)

دوره 1396، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 139-164

الهه شاه پسند؛ سید محمد مرتضوی