کلیدواژه‌ها = زیبایی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی زبان‌شناختی مفهوم جمال با تاکید بر آرای تفسیری علامه طباطبایی و علامه صادقی تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

منصور اکبری؛ راضیه شیرینی (نویسنده مسؤل)؛ صدرا علی‌پور؛ علی‌رضا لطفی


2. از ارجحیت گفتار تا تقدس نوشتار؛ نقش قرآن در تحول مفهوم «زیبایی»

دوره 1397، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-140

رضا بایرامزاده؛ سعید احمدی علیایی


3. معرفت «ذوقی»سهروردی و مقایسه آن با «ذوق» نزد کانت

دوره 1396، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 109-130

محمد علی بهشتی


4. جستاری در آفات زینت‌ها (با تأکید بر زینت‌های محسوس)

دوره 1396، شماره 9، زمستان 1397، صفحه 139-164

الهه شاه پسند؛ سید محمد مرتضوی