کلیدواژه‌ها = اشراق
تعداد مقالات: 2
1. معرفت «ذوقی»سهروردی و مقایسه آن با «ذوق» نزد کانت

دوره 1396، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 109-130

محمد علی بهشتی


2. جایگاه رمز در اندیشه سهروردی بر اساس کتاب «حکمة الاشراق»

دوره 1396، شماره 8، پاییز 1397، صفحه 83-106

علی محمدپور؛ ابوالقاسم حسینی ژرفا