تعداد مقالات: 99

76. معنویت و حکمت در معماری سبک چهار باغ در دوران صفوی

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

زهرا مقدادی


77. مطالعۀ تطبیقی شمایل حضرت مریم(س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


78. نقد روش‌شناختی: نظریههای فلسفه اسلامی در حوزه مطالعات هنر و معماری

دوره 1397، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-18

مرضیه پیراوی ونک


79. مطالعة تطبیقی مفهوم تجسم و نمود آن در هنرهای اسلامی و مسیحی

دوره 1397، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-42

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قمی


81. تبیین وجهی مغفول در پیدایش شعر عرفانی فارسی با تکیه بر رویکرد ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن

دوره 1397، شماره 13، زمستان 1398، صفحه 35-64

سپیده ملکی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)؛ منصور براهیمی


82. معناشناسیِ متن، معماری با استناد به آموزه های اسلامی

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 37-52

محمدمنان رئیسی


83. تبیین هنر در اندیشه‎ی ابن عربی، بر اساس نظریه قلب و مظهریت جامع انسان

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 37-52

علی کیادربندسری


86. واقع‌ نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


88. آیکونولوژی خشت فرشته در قالی خشتی چالشتر با روش اروین پانوفسکی

دوره 1397، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 82-101

افسانه قانی


89. مطالعه دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی دربارۀ تحول روحی سنایی و نقد رویکرد تاریخی و دفعی در خصوص تحول سنایی

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 87-114

وحید حیاتی؛ سید ابوالقاسم حسینی ژرفا


90. اخلاق و معنویت در هنر و صناعت به روایت متون صنفی و فتوت

دوره 1397، شماره 13، زمستان 1398، صفحه 90-122

مهرداد آقاشریفیان اصفهانی


91. حکمت تزئین و هندسه نقوش در هنر اسلامی از منظر سنت گرایان

دوره 1397، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-118

سعید آژ؛ محمد فرید خدارحمی؛ علی اصغر فهیمی فر


92. حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-130

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


93. انعکاس آیات و روایات در منظومه‌ی دفتر دل علّامه حسن‌زاده ‌آملی (مطالعه‌ی موردی پنج باب اول)

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 115-146

بی بی سادات رضی بهابادی؛ عارفه داودی


94. از ارجحیت گفتار تا تقدس نوشتار؛ نقش قرآن در تحول مفهوم «زیبایی»

دوره 1397، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-140

رضا بایرامزاده؛ سعید احمدی علیایی


95. مطالعه ای فلسفی در نظریه فیلم

دوره 1395، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-154

سید حمید میرخندان؛ علی اصغر فهیمی فر


97. نقد دیدگاه و روش پانوفسکی در کتاب سوگر و کلیسای سن دنی

دوره 1395، شماره ششم، پاییز 1395، صفحه 147-162

سید مجید جسینی دستجردی


98. بررسی زبان‌شناختی مفهوم جمال با تاکید بر آرای تفسیری علامه طباطبایی و علامه صادقی تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

منصور اکبری؛ راضیه شیرینی (نویسنده مسؤل)؛ صدرا علی‌پور؛ علی‌رضا لطفی


99. موسیقی ایرانی در آیینه ی عرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

سید عبدالکریم موسوی؛ محمد نصیری؛ امیر جوان آراسته؛ احمد قلی‌زاده