تعزیه به مثابه تئاتر حضور با تکیه بر آرای پال وودراف

حمید تلخابی


خوانشی توصیفی- تحلیلی بر نمودهای مذهبی نقاشی های مکتب قهوه خانه عصر قاجار

مهرداد امیری؛ موسی سبزی؛ شهرام رهنما


بررسی منشاء و خاستگاه نقش‌مایه‌های تذهیب قرآنی ابن بواب بر اساس نقوش گچ‌بری سده‌های نخست اسلامی

ناهید جعفری دهکردی؛ مریم آستانه


چگونگی روند خلق اثر هنری در «نظریّه تنزیل»مبتنی بر آراء صدرالمتالهین

غلام رضا یوسف زاده


بازشناخت مفاهیم و مبانیِ زیباییشناسی هنرهای تجسمی بر اساس آموزههای مسیحی، در معماری گوتیک

محسن موسوی


حکم شرعیِ «استفاده از کلاه‌گیس» برای هنرپیشگان زن در هنرهای نمایشی

محمد عشایری منفرد


فلسفه‌ی فقه هنر (چیستی، چالش‌ها و روش حلّ‌مسئله)

ابوالقاسم علیدوست؛ مصطفی دُرّی


حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حکومت دینی

سیدمحسن قائمی خرق


بررسی فقهی و حقوقیِ «آثار نمایشی زیان‌بار برای کودکان»

محمدمهدی مقدادی


تحلیل فقهیِ «معنای تصویر سینمایی» با تأکید بر اجتهاد در معناشناسی شیخ انصاری‌ره

مهدی داودآبادی فراهانی


اختصاص وجوهات شرعی جهت تولید و ترویج محتوای مذهبی و دینی در آثار هنری، رسانه‌ای و سینمایی

علی نهاوندی


ابر واژگان