نویسنده = رسول کمالی دولت آبادی
دنیاگریزی یسوعی و زیبایی‌شناسی فلوطینی در تصویرسازی‌های کتاب «وردیکوس کریستیانوس»

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398

رسول کمالی دولت آبادی


تن-آگاهی در ادبیات عرفانی بر اساس پدیدارشناسی مرلوپونتی

دوره 1396، شماره 8، مهر 1397، صفحه 25-52

رسول کمالی دولت آبادی


حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 105-130

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)