نویسنده = سید عبدالکریم موسوی
موسیقی ایرانی در آیینه ی عرفان اسلامی

دوره 1398، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 79-104

سید عبدالکریم موسوی؛ محمد نصیری؛ امیر جوان آراسته؛ احمد قلی‌زاده