کلیدواژه‌ها = هنر دینی
تحلیل تاثیر توحید بر هنر اسلامی

دوره 1402، شماره 23، تیر 1402

حسین خالقی پور؛ عباس ایزدپناه؛ فرح رامین؛ سید مهدی امامی جمعه


تحلیل فرش‌ تصویری «سه پیامبر» ائلدار میکائیل زاده (بر اساس روش آیکونولوژی آروین پانوفسکی)

دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 5-28

کاظم دانش؛ مهدی محمدزاده


تحلیل امکان تقرّب هنر به مفاهیم دینی

دوره 1393، شماره دوم، شهریور 1393، صفحه 5-20

سید محمد حسین نواب