کلیدواژه‌ها = نماد
ریخت‌نگاری نمادین المان‎های معماری در مسجد قرطبه‌ی اندلس اسپانیا بر پایه‎ی روند تغییر کاربری

دوره 1402، شماره 23، تیر 1402

سمیه کریمی؛ پرناز گودرزپروری؛ محمد عارف؛ پردیس بهمنی


تبیین نسبت تخیل هنری با سمبولیسم دینی در دیدگاه کالریج

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 95-116

مهدی داوود آبادی


بررسی مفاهیم نمادین نقوش سرلوح آغازین خمسه نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری)

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 29-64

مرضیه علیپور؛ محسن مراثی


حکمت دور و نقطه در ادبیات عرفانی شعر حافظ

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 107-132

رسول کمالی دولت آبادی؛ سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


بررسی مفاهیم‌ ‌نمادین نقوش سرلوح ‌آغازین خمسه‎‌نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی‌سپهسالار‌ (شهیدمطهری)

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 29-64

مرضیه علی پور؛ محسن مراثی


واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)


واقع‌ نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 65-100

سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)