کلیدواژه‌ها = نور
بررسی حکمت آیه نور،درکتیبه های قرآنی درمعماری اسلامی

دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 255-278

گلی سادات خداشناس شیرازی؛ سیدمحمدحسین نواب؛ احسان پورنعمان


جایگاه رمز در اندیشه سهروردی بر اساس کتاب «حکمة الاشراق»

دوره 1396، شماره 8، مهر 1397، صفحه 83-106

علی محمدپور؛ ابوالقاسم حسینی ژرفا