روایت‌شناسی تمثیلی داستانی

دوره 1392، شماره اول، اسفند 1392، صفحه 5-28

علیرضا محمدی کله سر


موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر

دوره 1394، شماره سوم، اسفند 1394، صفحه 5-13

محمد جواد فاضل لنکرانی


مطالعه تطبیقی چالش‌های حقوقی حمایت نظام فعلی کپی‌رایت از هنرهای معاصر با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 5-32

سید حسن شبیری زنجانی


تحلیل امکان تقرّب هنر به مفاهیم دینی

دوره 1393، شماره دوم، شهریور 1393، صفحه 5-20

سید محمد حسین نواب


مطالعه تطبیقی شمایل حضرت مریم (س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


ذاتی و عرضی در احکام هنر بحثی روش‌شناختی

دوره 1395، شماره 7، بهمن 1395، صفحه 5-28

سید مصطفی محقق داماد محقق داماد؛ هادی جهانگشای اباجلو


اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه هنر

دوره 1396، شماره 10، آذر 1397، صفحه 5-24

هادی جهانگشای اباجلو؛ ابوالقاسم علیدوست


نظریه هنر فاضله در مقایسه ای با نظریات سنت گرایی و تاریخی نگری

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 5-22

نادیا مفتونی؛ مائده رحمانی؛ محمود نوری


الرموز و مبانی ذوق شناختی شهرزوری

دوره 1399، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 5-18

نادیا مفتونی؛ ادریس محمود


تحلیل فرش‌ تصویری «سه پیامبر» ائلدار میکائیل زاده (بر اساس روش آیکونولوژی آروین پانوفسکی)

دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 5-28

کاظم دانش؛ مهدی محمدزاده


تبیین ماهیت فونتیک در اعجاز آوایی قرآن کریم مطالعه موردی : بررسی ساختار و تناسب فونیم و مورفیم در سوره مبارکه کوثر

دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 5-26

حسن عبودی مزرعی؛ سیمین ولوی


معنویت و حکمت در معماری سبک چهارباغ در دوران صفوی

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 7-31

زهرا مقدادی


حفاظت آئینی بر اساس مشاهدات، متون تاریخی و مضامین کتیبه های مسجد جامع عباسی اصفهان

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 23-46

احد نژادابراهیمی؛ مهدی کاظم پور


الگوهای ادراک و تعامل در معماری اسلامی با الهام از آراء عبدالقاهر جرجانی در بلاغت

دوره 1396، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 131-160

زکیه السادات طباطبایی لطفی؛ محمدتقی پیربابائی


ادبیات موسیقایی در تلاوت قرآن کریم

دوره 1402، شماره 24، اسفند 1402

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ سارا حیدری


مطالعه تطبیقی تعیین پدیدآورنده و مالک نخستین در آثار سینمایی از منظر نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 1401، شماره 22، اسفند 1401

سیدحسن شبیری (زنجانی)


ارتباطات و تعاملات رسانه‎ای حوزه علمیه قم با دیگر نهادهای دینی جهان در سده اخیر

دوره 1402، شماره 23، تیر 1402

عارف ابراهیمی


بازپژوهشی نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر

دوره 1394، شماره سوم، اسفند 1394، صفحه 15-36

سیف الله صرامی


گزارش و نقد دیدگاه بورکهارت درباره جایگاه شمایل در اسلام

دوره 1399، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 19-52

محمد جواد سعیدی زاده


وحدت ظلّی نفس و دلالت‌های آن در حوزة هنر

دوره 1393، شماره دوم، شهریور 1393، صفحه 21-41

احمد شهدادی


موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر

دوره 1396، شماره 10، آذر 1397، صفحه 25-42

محمد جواد فاضل لنکرانی


حمایت «حقوق مالکیت فکری» از اثر سینمایی

دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 27-54

گل‌آذین مختاری


اسطوره یاد و فراموشی در داستان‌های رمزی و تمثیلی ایرانی

دوره 1392، شماره اول، اسفند 1392، صفحه 29-50

مریم حسینی


بررسی مفاهیم نمادین نقوش سرلوح آغازین خمسه نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری)

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 29-64

مرضیه علیپور؛ محسن مراثی


آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن

دوره 1395، شماره 7، بهمن 1395، صفحه 29-56

محمود حکمت‌نیا؛ مهدی غیاثوند