روایت‌شناسی تمثیلی داستانی

دوره 1392، شماره اول، اسفند 1392، صفحه 5-28

علیرضا محمدی کله سر


موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر

دوره 1394، شماره سوم، اسفند 1394، صفحه 5-13

محمد جواد فاضل لنکرانی


مطالعه تطبیقی چالش‌های حقوقی حمایت نظام فعلی کپی‌رایت از هنرهای معاصر با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 5-32

سید حسن شبیری زنجانی


تحلیل امکان تقرّب هنر به مفاهیم دینی

دوره 1393، شماره دوم، شهریور 1393، صفحه 5-20

سید محمد حسین نواب


مطالعه تطبیقی شمایل حضرت مریم (س) در نگارگری اسلامی و نقاشی مسیحی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 5-36

سیده راضیه یاسینی


ذاتی و عرضی در احکام هنر بحثی روش‌شناختی

دوره 1395، شماره 7، بهمن 1395، صفحه 5-28

سید مصطفی محقق داماد محقق داماد؛ هادی جهانگشای اباجلو


اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه هنر

دوره 1396، شماره 10، آذر 1397، صفحه 5-24

هادی جهانگشای اباجلو؛ ابوالقاسم علیدوست


نظریه هنر فاضله در مقایسه ای با نظریات سنت گرایی و تاریخی نگری

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 5-22

نادیا مفتونی؛ مائده رحمانی؛ محمود نوری


معنویت و حکمت در معماری سبک چهارباغ در دوران صفوی

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 7-31

زهرا مقدادی


حفاظت آئینی بر اساس مشاهدات، متون تاریخی و مضامین کتیبه های مسجد جامع عباسی اصفهان

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 23-46

احد نژادابراهیمی؛ مهدی کاظم پور


الگوهای ادراک و تعامل در معماری اسلامی با الهام از آراء عبدالقاهر جرجانی در بلاغت

دوره 1396، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 131-160

زکیه السادات طباطبایی لطفی؛ محمدتقی پیربابائی


بازپژوهشی نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر

دوره 1394، شماره سوم، اسفند 1394، صفحه 15-36

سیف الله صرامی


وحدت ظلّی نفس و دلالت‌های آن در حوزة هنر

دوره 1393، شماره دوم، شهریور 1393، صفحه 21-41

احمد شهدادی


موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر

دوره 1396، شماره 10، آذر 1397، صفحه 25-42

محمد جواد فاضل لنکرانی


اسطوره یاد و فراموشی در داستان‌های رمزی و تمثیلی ایرانی

دوره 1392، شماره اول، اسفند 1392، صفحه 29-50

مریم حسینی


بررسی مفاهیم نمادین نقوش سرلوح آغازین خمسه نظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری)

دوره 1395، شماره پنجم، شهریور 1395، صفحه 29-64

مرضیه علیپور؛ محسن مراثی


آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن

دوره 1395، شماره 7، بهمن 1395، صفحه 29-56

محمود حکمت‌نیا؛ مهدی غیاثوند


بازپژوهی تعینات هنر: موسیقی

دوره 1395، شماره چهارم، خرداد 1395، صفحه 33-64

سید محمد مهدی رفیع پور


تبیین هنر در اندیشۀ ابن عربی، بر اساس نظریه قلب و مظهریت جامع انسان

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 37-52

علی کیادر بند سری


بررسی تاثیر آیین مناقب خوانی از اهل بیت(ع) بر کتاب آراییِ فالنامه تهماسبی

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 47-72

زهرا شاقلانی پور؛ خشایار قاضی زاده


واکاوی مسأله‌ی لهو، از منظر فقهی

دوره 1394، شماره سوم، اسفند 1394، صفحه 37-54

منصور مظاهری کرونی


نقد و بررسی آراء سنت‌گرایان پیرامون هنر اسلامی

دوره 1393، شماره دوم، شهریور 1393، صفحه 43-64

سید رضی موسوی گیلانی


مطالعه تطبیقی نقیضه‌گویی در آثار ادبی و هنری؛ هدف کپی‌رایت یا نقض کپی‌رایت!

دوره 1396، شماره 10، آذر 1397، صفحه 43-104

سید حسن شبیری زنجانی


تأملی در ساختار تمثیلی طلسم حیرت بیدل دهلوی

دوره 1392، شماره اول، اسفند 1392، صفحه 51-78

علیرضا نیکویی


معناشناسیِ متن/ معماری با استناد به آموز ههای اسلامی

دوره 1395، شماره ششم، آذر 1395، صفحه 53-86

محمد منان رئیسی