چیستی آفرینش‌های هنری و ادبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرسه اسلامی هنر

چکیده

آفرینشهای ادبی و هنری، اموری هستند که از خلاقیت افراد در ذهن پدید آمده و متضمن پیام صریح یا ضمنی پدیدآورنده به دیگران است. پس از ورود فناوری تولید و تکثیر انبوه محصول فکری به زندگی اجتماعی و اقتصادی شدن تولید، کار فکری و هنری به فعالیتی ارزشمند و اقتصادی تبدیل شد. با توجه به این امر این سخن مطرح گردید که ماهیت حقوقی آفرینش‌های فکری در حوزه اقتصادی چیست و شیوه حمایت از آن کدام است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر ادبیات موضوع ضمن شناخت موضوع راه‌حل‌هایی را متناسب با ادبیات فقهی بررسی نموده و در پایان با تحلیل مشکل ابتدا مفاد قاعده حقوقی مورد نظر را بررسی کرده و در ادامه مشروعیت آن  را در ساختار نظام حقوقی اسلام بررسی کند.

کلیدواژه‌ها