آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرسه اسلامی هنر

چکیده

ابراز یک خلق یا آفرینش هنری، خود دارای عنوان مستقلی در حقوق نیست و برای تحلیل حقوقی آن لازم است با تحلیل فعالیت هنری جایگاه حقوقی آن را یافت. تحلیل ماهوی فعالیت هنری، فعالیتی است فلسفی که در بخش ابتدایی مقاله بدان پرداخته‌شده است. در این بخش احتمالات متعددی مطرح گردیده است. افزون بر این، شناخت عناوین حقوقی عامی که فعالیت هنری می‌تواند ذیل آن‌ها قرار گیرد به یافتن حکم حقوقی کمک خواهد کرد. در همین راستا سه عنوان «بیان»، «شرکت در زندگی فرهنگی» و «فعالیت خلاقانه» با ماهیت‌های مختلف توان پوشش فعالیت هنری را دارد. با توجه به این سه عنوان، حکم حقوقی و سنخ آن قابل‌بررسی است. با توجه به اصل آزادی در هر سه و البته تفاوت در ماهیت، محدودیت‌های آن نیز باید مبتنی بر معیارهای دقیق بوده و با وجود استثناء، اسبابی که موجب رفع استثناء نیز می‌شود مورد بررسی قرار گیرد. کوشش این مقاله این است که ماتریس یا مدلی تمهیدی برای انواع رویکردهای ممکن معطوف به یافت حکم حقوقی در زمینه آزادی ابراز خلق هنری و حدود آن به دست دهد.

کلیدواژه‌ها

 1. منابع

  الف) فارسی:

  1. ارسطو؛ درباره نفس؛ ترجمه علی‌مراد داودی؛ چ 6: تهران: انتشارات حکمت، 1393.
  2. افلاطون؛ جمهور؛ ترجمه فواد روحانی؛ چ 11، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1386.
  3. جعفری، محمدتقی؛ حقوق جهانی بشر: تحقیق و تطبیق در دو نظام؛ اسلام و غرب؛ چ 1، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار استاد علامه محمدتقی جعفری، 1385.
  4. شپرد، آن‌؛ مبانی‌ فلسفه‌ی‌ هنر؛ ترجمه‌ی‌ علی‌ رامین؛ چ 1،‌ تهران‌: انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی، 1377.
  5. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان؛ چ 2، لبنان: موسسه الاعلمی، 1390 ق.
  6. طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم؛ حاشیة المکاسب؛ چ 2، قم: موسسه اسماعیلیان، 1421 ق.
  7. مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الفقاهة- کتاب التجارة؛ چ 1، قم: انتشارات مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، 1426 ق.

  هاسپرس، جان و اسکراتن، راجر؛ فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی؛ ترجمه یعقوب آژند؛ چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1379