الرموز و مبانی ذوق شناختی شهرزوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

کتاب الرموز والامثال اللاهوتیه اثر شمس الدین محمد شهرزوری که پیش از این تصحیح نشده، تنها نوشته فلسفی ذوقی شهرزوری و در بر دارنده مبانی ذوق شناختی شهرزوری است. البته این رساله حاوی مطالب متنوعی نظیر نورالانوار و نورشناسی، حکمت ذوقی، مسائل نفس و روح است که شهرزوری در عمده آنها به آرای سهروردی وفادار است. لکن در مقاله حاضر تمرکز بر آن بخش از آرای شهرزوری در الرموز است که در تدوین مبانی ذوق شناسی مفید واقع می شود.
در تحقیق حاضر، کتاب الرموز والامثال اللاهوتیة بر پایه چهار نسخه‌ خطی که در قرن هفتم هجری کتابت شده-اند به شیوه گزینشی تصحیح شده و انتساب آنها به شهرزوری مستدل شده است. علاوه بر این استدلالها، شیوه اشراقی و محتوای الرموز والامثال اللاهوتیة فی الانوار المجرد الملکوتیة نیز این انتساب را تقویت می کند. نورشناسی شهرزوری، حکمت ذوقی و همچنین نفس شناسی وی همگی ارکان ذوق شناختی او به شمار می آیند.

کلیدواژه‌ها