مسجد، نهادی اجتماعی برای صلح سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی تربیتی: زبان و فرهنگ انگلیسی، موسسه زبان و فرهنگ شناسی، جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

چکیده
صلح سازی فرآیندی است که از خلال آن، کنشگران صلح در جهان در تلاشند تا منازعات میان فردی و میان گروهی اجتماعات بشری را بکاهند. با نظر داشت ضرورت تمهید مقدمات و ابزار، مصلح کارآزموده، اراده جدی برای حل مشکل؛ صلح سازی نیازمند سازه شایسته ای برای تحقق صلح و ثبات است.
بنای مسجد به مثابه نهادی اسلامی-اجتماعی که اجتماعات اسلامی را پنج بار در روز به منظور مناسک دسته جمعی در بر گرفته، قابلیت نهادینه کردن صلح سازی را در کنار کارکردهای دیگر اجتماعی در سرزمین های اسلامی داراست. معماری منحصر به فرد مساجد در بخش های مختلف مناره ها، گنبد، محراب و هنر رمزآلود و متعالی به کار رفته در آن، مسلمانان را مدد می رساند تا فراتر از کثرات حرکت کرده، از مسیر صلح درونی که با نماز و دیگر مناسک عبادی به خداوند منتهی می شود، به وحدت وجود برسند. گام تکمیلی این مسیر صلح سازی درون-اجتماعی است که مسلمانان حاضر در مسجد مشق آنرا با نیایش های در جماعت به انجام می رسانند.

کلیدواژه‌ها