اختصاص وجوهات شرعی جهت تولید و ترویج محتوای مذهبی و دینی در آثار هنری، رسانه‌ای و سینمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطوح عالی حوزه، سطح 4 و دکترای فلسفه اسلامی

چکیده

منظور از وجوهات شرعی، خُمس و زکاتی است که شارع مقدس منابع و مقدار آن را بنابر مصلحت‌هایی وضع نموده است. در این تحقیق سخن در آن است که آیا می­توان خمس و زکات را در تولید آثار هنری، رسانه­ای و سینمایی که محتوای دینی دارند، استفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی-اجتهادی تلاش می‌کند به این سؤال، پاسخ فقهی دهد که آثار هنری، رسانه­ای و سینماییِ دارای محتوای دینی، می‌تواند در زمرة یکی از مصارف مشخصۀ وجوهات شرعی قرار ­گیرند. در بحث زکات عنوان «سبیلُ الله» عنوان عامی است که برخی از فقها، منظور از آن را جهاد و تجهیز نیروی نظامی دانسته‌اند؛ و برخی دیگر، عام‌بودنِ آن را درنظر گرفته و هر امری را که سبب تبلیغ و ترویج دین، تعظیم شعایر الهی و مصالح و منافع عام مسلمانان در آن وجود داشته، «مجاز» در مصرف می‌دانند. البته ازآنجایی‌که خمس اختصاص به منصب نبوت و امامت دارد، در زمان غیبت، فقیه جامعُ‌الشرایط باید مجوّز مصرف و میزان آن در آثار سینمایی را صادر کند. چه‌بسا فقیه حاکم، اولویت­های دیگری برای مصارف خمس و زکات درنظر گرفته باشد و آن اولویت بر آثار سینمایی و هنری، تقدم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها