ارتباطات و تعاملات رسانه‎ای حوزه علمیه قم با دیگر نهادهای دینی جهان در سده اخیر

نویسنده

امام جمعه شهر شهید چمران، استاد حوزه علمیه، مبلغ بین الملل و سردبیر و معاون سابق بین الملل خبرگزاری رسا

چکیده

ارتباط با نهادهای دینی جهان یکی از موضوعات حایز اهمیت در اندیشه مراجع و عالمان طی صد سال اخیر،است ارتباطات حوزه علمیه قم به مثابه مرکز ثقل جهان شیعه با سایر نهادهای دینی جهان باعث شکل دهی به تعاملات بینافرهنگی، همدلی و تعارف، ترویج ارزش ها، تعالی بشر و رفع بحران های جهانی می شود.   بر این اساس باید شیوه‎های تعامل و کنش ارتباطی این حوزه استخراج شود تا بتوان آینده بهتری برای حوزه علمیه در عرصه ارتباط با جهان پیرامون ایجاد کرد. در همین راستا زندگانی مراجع و علمای سرشناسی نظیر حضرت آیت الله حائری، حضرت آیت الله بروجردی، امام خمینی، امام خامنه‎ای، امام موسی صدر، آیت الله بهشتی و برخی دیگر از مراجع و علمای عصر کنونی بررسی شد و به این نتیجه رسید که مراجع و علمای حوزه علمیه قم طی صد سال اخیر فعالیت‎های بسیاری در حوزه ارتباط و تعامل با دیگر نهادهای دینی جهان داشته و موفقیت‎های از جمله تاسیس مراکز فرهنگی و گسترش معارف اسلامی‎در کشورهای خارجی بدست آورده‎اند.

کلیدواژه‌ها