دوره و شماره: دوره 1400، شماره 19، شهریور 1400 
چگونگی روند خلق اثر هنری در «نظریّه تنزیل»مبتنی بر آراء صدرالمتالهین

صفحه 5-20

غلام رضا یوسف زاده؛ محمدتقی یوسفی


خوانشی توصیفی- تحلیلی بر نمودهای مذهبی نقاشی های مکتب قهوه خانه عصر قاجار

صفحه 21-36

مهرداد امیری؛ موسی سبزی؛ شهرام رهنما


بررسی منشاء و خاستگاه نقش‌مایه‌های تذهیب قرآنی ابن بواب بر اساس نقوش گچ‌بری سده‌های نخست اسلامی

صفحه 37-64

ناهید جعفری دهکردی؛ مریم آستانه


تعزیه به مثابه تئاتر حضور با تکیه بر آرای پال وودراف

صفحه 65-80

حمید تلخابی؛ سید محمدحسین نواب؛ منصور براهیمی


بازشناخت مفاهیم و مبانیِ زیباییشناسی هنرهای تجسمی بر اساس آموزههای مسیحی، در معماری گوتیک

صفحه 81-108

محسن موسوی


حکم شرعیِ «استفاده از کلاه‌گیس» برای هنرپیشگان زن در هنرهای نمایشی

صفحه 109-130

محمد عشایری منفرد


فلسفه‌ی فقه هنر (چیستی، چالش‌ها و روش حلّ‌مسئله)

صفحه 131-148

ابوالقاسم علیدوست؛ مصطفی دُرّی


حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حکومت دینی

صفحه 149-172

سیدمحسن قائمی خرق


بررسی فقهی و حقوقیِ «آثار نمایشی زیان‌بار برای کودکان»

صفحه 173-202

محمدمهدی مقدادی


تحلیل فقهیِ «معنای تصویر سینمایی» با تأکید بر اجتهاد در معناشناسی شیخ انصاری‌ره

صفحه 203-226

مهدی داودآبادی فراهانی


اختصاص وجوهات شرعی جهت تولید و ترویج محتوای مذهبی و دینی در آثار هنری، رسانه‌ای و سینمایی

صفحه 227-252

علی نهاوندی


بررسی و ارزیابی دو الگو و مدل حداقلی و حداکثری برای حضور فقه و اخلاق در آثار نمایشی

صفحه 253-265

سیدرضی موسوی گیلانی