تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

آدرس: ایران، قم، بلوار بسیج، نبش کوچه بیست، مدرسه اسلامی هنر، طبقۀ چهارم، ادارۀ پژوهش.

کد پستی: 3715834616

تلفن تماس: 02537830782    داخلی: 237

ایمیل: research.isoa@gmail.com