اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالحسن نواب
استادیار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

مذاهب فقهی

 • infourd.ac.ir

سردبیر

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
دانشیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث | هنر اسلامی

 • azharfagmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
دانشیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث | هنر اسلامی

 • azharfagmail.com
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر

 • s_razi2003yahoo.com
دکتر محمد نصیری
هیأت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

الهیات و معارف اسلامی

 • nasiri.mut.ac.ir
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدحسین نواب
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر | فقه و اصول

 • navvabitaihe.ac.ir
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی امینی‌نژاد
استادیار، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

فقه و اصول

 • toartkgmail.com
دکتر مهدی داودآبادی فراهانی
استادیار دانشکده صدا و سیما

حکمت هنر دینی

 • film.nevisgmail.com
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سیدکریمی
مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، قم، ایران

فقه و اصول

 • toartgmail.com
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دری
مدیر مدرسه فقه و هنر

فقه هنر

 • mostafadorriyahoo.com

دبیر اجرایی

سیدمحمدصادق آتش‌زر
دانشگاه قم، دانشکدۀ الهیات.

فلسفۀ تطبیقی

 • sadeqaatashzargmail.com