کلیدواژه‌ها = باختین – منطق مکالمه – چندآوایی – مخاطب مفروض – قصه خلقت آدم (ع) در قرآن
تعداد مقالات: 1