اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب
مدیر مسئول

مذاهب فقهی

  • infourd.ac.ir
سردبیر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
سردبیر

علوم قرآن و حدیث | هنر اسلامی

  • azharfagmail.com
اعضای هیات تحریریه
حجت الاسلام و المسلمین علی امینی‌نژاد
حجت الاسلام و المسلمین علی امینی‌نژاد
عضو هیات تحریریه

فقه و اصول

  • toartkgmail.com
دکتر نصرالله حکمت
دکتر نصرالله حکمت
عضو هیات تحریریه

فلسفه اسلامی | هنر اسلامی

  • toarthgmail.com
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سیدکریمی
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سیدکریمی
عضو هیات تحریریه

فقه و اصول

  • toartgmail.com
حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فعالی
حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فعالی
عضو هیات تحریریه

فقه و اصول

  • toartfgmail.com
دکترحسین کلباسی اشتری
دکترحسین کلباسی اشتری
عضو هیات تحریریه

فلسفه غرب

  • hkashtariyahoo.com
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
عضو هیات تحریریه

فلسفه هنر

  • s_razi2003yahoo.com
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدحسین نواب
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدحسین نواب
عضو هیات تحریریه

فلسفه هنر | فقه و اصول

  • toartpgmail.com
دبیر اجرایی
محسن صابری
محسن صابری
دبیر اجرایی

حقوق بشر

  • saberi.mohsen.1989gmail.com