اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالحسن نواب
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالحسن نواب
استادیار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

مذاهب فقهی

 • infourd.ac.ir

سردبیر

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث | هنر اسلامی

 • azharfagmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی امینی‌نژاد
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی امینی‌نژاد
استادیار، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

فقه و اصول

 • toartkgmail.com
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث | هنر اسلامی

 • azharfagmail.com
دکتر نصرالله حکمت
دکتر نصرالله حکمت
استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فلسفه اسلامی | هنر اسلامی

 • toarthgmail.com
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سیدکریمی
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سیدکریمی
مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، قم، ایران

فقه و اصول

 • toartgmail.com
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی فعالی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی فعالی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

فقه و اصول

 • toartfgmail.com
دکتر حسین کلباسی اشتری
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فلسفه غرب

 • hkashtariyahoo.com
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر

 • s_razi2003yahoo.com
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدحسین نواب
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدحسین نواب
استادیار، مؤسسۀ آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

فلسفه هنر | فقه و اصول

 • navvabitaihe.ac.ir

دبیر اجرایی

سیدمحمدصادق آتش‌زر
سیدمحمدصادق آتش‌زر
دانشگاه قم، دانشکدۀ الهیات.

فلسفۀ تطبیقی

 • sadeqaatashzargmail.com