درباره نشریه

درجه علمی پژوهشی فصلنامه الهیات هنر مطابق مجوز کمیسیون نشریات کشور و بر اساس نامه شماره 14279 به تاریخ 94/12/18 ابلاغ گردیده است.

 فصلنامه علمی پژوهشی الهیات هنر در  حوزه مطالعات دین و هنر و گرایش های مختلف اقدام به انتشار مقالات می­ نماید و هدف آن فراهم نمودن زمینه مناسب در جهت انتشار آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران کشور می باشد.

این نشریه به صورت دوفصلنامه منتشر می گردد و مقالات آن هم پس از تایید به صورت الکترونیکی و چاپی انتشار می یابد.