کلیدواژه‌ها = غنا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی موسیقی‌درمانی

دوره 1394، شماره سوم، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-169

محمد مهدی مقدادی


2. نقد و بررسی تعاریف موجود در موضوع «غنا»

دوره 1393، شماره دوم، تابستان 1393، صفحه 113-138

سید عباس سید کریمی