کلیدواژه‌ها = تهییج شهوت
واکاوی حکم تشبیب از منظر فقه شیعه

دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 241-254

محمد رضائی؛ فتح‌اله قربانی؛ الهام رضایی؛ خسرو مومنی