کلیدواژه‌ها = لهو
واکاوی حکم تشبیب از منظر فقه شیعه

دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 241-254

محمد رضائی؛ فتح‌اله قربانی؛ الهام رضایی؛ خسرو مومنی


پدیده هنری و معیار مواجهه فقهی

دوره 1396، شماره 10، آذر 1397، صفحه 127-146

مهدی همازاده


واکاوی مسأله‌ی لهو، از منظر فقهی

دوره 1394، شماره سوم، اسفند 1394، صفحه 37-54

منصور مظاهری کرونی