کلیدواژه‌ها = مولانا
بررسی تطبیقی عرفان مولوی و جبران خلیل جبران

دوره 1401، شماره 22، اسفند 1401

احمد نور وحیدی؛ حشمت الله آذرمکان


مقایسه میان رویکرد شوپنهاور و حضرت مولانا در باب رهایی از درد و رنج

دوره 1397، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 73-94

مونا میرجلیلی مهنا؛ سیدابوالقاسم حسینی(ژرفا)


ساختار و ساخت‌آفرینی تمثیل در مثنوی معنوی

دوره 1392، شماره اول، اسفند 1392، صفحه 105-128

سینا جهان دیده کوهی