مطالعه تطبیقی تعیین پدیدآورنده و مالک نخستین در آثار سینمایی از منظر نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

چکیده

یکی از موضوعات چالشی در مورد آثار سینمایی از گذشته تاکنون به­ویژه با توجه به کثرت اشخاص درگیر در تهیۀ این آثار همچون تهیه‌کننده، کارگردان، فیلم­نامه­نویس، آهنگساز، مسئلۀ چگونگی تعیین و انتخاب پدیدآورندگان این‌قبیل آثار در نظام حقوق مالکیت فکری است. به‌علاوه، یکی دیگر از موضوعات بحث­برانگیز و مورد اختلاف کشورها در این حوزه، مسئله مالک نخستین آثار سینمایی، به‌ویژه با عنایت به هزینة سنگین تولید آنها از یک‌سو و لزوم سرمایه­گذاری اقتصادی برای تولید آنها از سوی اشخاصی غیر از پدیدآورندگان آن آثار یعنی تهیه‌کنندگان است.
در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی-تطبیقی تلاش شده است نخست، پدیدآورندگان اثر سینمایی با عنایت به شاخصه­های کلی پدیدآورندگی در نظام کپی­رایت در نظام‌های مختلف حقوقی، اسناد بین­المللی و نیز حقوق ایران تبیین گردد و ضمن تبیین ماهیت اثر سینمایی، به مالک نخستین این آثار به‌صورت تطبیقی و زیربنایی پرداخته شود.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که مالک نخستین در نظام‌های حقوقی پیرو حق مؤلف، متفاوت با نظام‌های حقوقی تابع حق تکثیر است و صرف‌نظر از ماهیت آن آثار، معیارها، مصادیق و رویکرد تعیین پدیدآورنده در کشورها بسیار گوناگون و متنوع است. به‌علاوه، باوجود سکوت قانونگذار ایرانی نسبت به دو موضوع یادشده در قانون فعلی کپی­رایت 1348 ایران، در لایحه 1393 قانونگذار ایرانی به پیروی از نظام حق مؤلف فرانسه رویکرد مشخصی را در قبال موضوعات یادشده در آثار سینمایی برگزیده است، هرچند این رویکرد علیرغم داشتن امتیازهایی، قابل انتقاد و غیر منطبق با ساختار و چارچوب­های صنعت فعلی فیلم­سازی در ایران است.

کلیدواژه‌ها