تحلیل تطبیقیِ «قرارداد بین مؤلف و تهیه‌کنندۀ اثر سینمایی» در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

قرارداد تهیۀ اثر سینمایی، نتیجۀ همراهی و همکاری مدت­دارِ پدیدآورنده و تهیه­کننده است و هر کدام از این‌دو در مقابل هم تعهداتی دارند. پدیدآورنده باید علاوه‌بر پدیدآوردنِ متن فیلم­نامه، تهیه­کننده، کارگردان و بازیگران را تا رسیدن به محصول نهایی همراهی کند و همچنین برای تهیه­کننده در بهره‌برداری از اثر نهایی ایجاد مانع یا مزاحمت نکند. متقابلاً تهیه‌کننده نیز باید حقوق معنوی پدیدآورنده را رعایت کند و اجرت او را طبق قرارداد بپردازد. در این پژوهش که به‌صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه انجام شده، تلاش بر این بوده که ماهیت قرارداد بین مؤلف و تهیه‌کننده به‌منظور تهیۀ اثر سینمایی تحلیل شده و شرایط انعقاد آن و همچنین تعهداتی را که برای طرفین به­وجود می‌آورد، بررسی شود. در نظام حقوقی فرانسه و همچنین در لایحۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران، قرارداد بین پدیدآورنده و تهیه­کنندۀ اثر سینمایی، یک قرارداد دو طرفه است که بر ذمۀ طرفین تعهدات متعددی ایجاد می­کند. به­علاوه کتبی‌بودنِ قرارداد مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته؛ اما شرط صحت قرارداد نیست، بلکه در نظام حقوق فرانسه شرط اثبات وجود قرارداد و در لایحۀ ایران، شرط قابلیت استناد به آن در مقابل پدیدآورنده است. ازآنجاکه قوانین فعلی ایران، مقررات اختصاصی محدودی در این حوزه دارد، مطالعه در حقوق ایران متمرکز بر لایحة حمایت از مالکیت ادبی و هنری است.

کلیدواژه‌ها