نویسنده = محمد عارف
ریخت‌نگاری نمادین المان‎های معماری در مسجد قرطبه‌ی اندلس اسپانیا بر پایه‎ی روند تغییر کاربری

دوره 1402، شماره 23، تیر 1402

سمیه کریمی؛ پرناز گودرزپروری؛ محمد عارف؛ پردیس بهمنی


ساختارشناسی موسیقی عاشورایی در میناب و مسقط

دوره 1400، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 267-284

بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری؛ حسن ریاحی