دوره و شماره: دوره 1401، شماره 21، شهریور 1401 
تحلیل فرش‌ تصویری «سه پیامبر» ائلدار میکائیل زاده (بر اساس روش آیکونولوژی آروین پانوفسکی)

صفحه 5-28

کاظم دانش؛ مهدی محمدزاده


مطالعۀ تطبیقی «اصل اسلیمی» در «متون تاریخی» با «پژوهش های سدۀ اخیر»

صفحه 29-60

مهدی رجایی؛ حسن بلخاری قهی؛ سیدمحمد فدوی


بررسی میزان انعکاس مضامین مهدوی در شعرای قبل و بعد از انقلاب

صفحه 61-80

منصور نیک پناه


ارزیابی مقایسه‌ای نظارت بر محتوایِ آثار نمایشی سینمایِ خانگی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

صفحه 81-112

مهدی کوهیان؛ افشین عزیزی


بازتاب نهادِ «معامله اتهام» در سینمای جناییِ امریکا

صفحه 113-128

تهمورث بشیریه؛ سعدی ابراهیم زاده


بازی مرکب: هجویه‌ای بر قرارداد اجتماعی

صفحه 129-144

مهدی هداوند؛ حسین خالق‌پرست


تحلیل مضامین اخلاقی، سیاسی و حقوقی در فیلم «قهرمان»

صفحه 145-168

غلام‌رضا حداد


تصویری از وضع طبیعی هابز در بازی مرکب

صفحه 169-184

مسلم آقایی‌طوق


حقوق فرهنگی و سیاست‌های فرهنگی در سینمای دوره پهلویِ دوم

صفحه 185-216

رحیم آل شیخ؛ محمدصادق صمدی یزدی


اخلاق و معنویت در سینما به روایت پارادایم ترنس مدرنیسم (مطالعه موردی: تحلیل گفتمان انتقادی فیلم "ثور")

صفحه 217-240

مهدی یعقوبی؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید جمال الدین طبیبی


واکاوی حکم تشبیب از منظر فقه شیعه

صفحه 241-254

محمد رضائی؛ فتح‌اله قربانی؛ الهام رضایی؛ خسرو مومنی


بررسی حکمت آیه نور،درکتیبه های قرآنی درمعماری اسلامی

صفحه 255-278

گلی سادات خداشناس شیرازی؛ سیدمحمدحسین نواب؛ احسان پورنعمان